Obviables del 2008

3 01 2009

X El peso del aire, AG Porta
No passo del primer capítol. Un bon exercici d’escriptura, però que no em diu res

X A la carretera, Jack Kerouac
Deixat a la pàgina 72. No em diu res ni em transmet cap emoció

X Sobre la bellesa, Zadie Zmith
Abandonat al pàgina 116. L’autora i jo sintonitzem la ironia i l’ humor en freqüències diferents